Další sekce:

Skautské weby:

Nadřízené složky:

Náš okres Stránky skautského okresu Chomutov
naše středisko Stránky skautského střediska Český lev Chomutov

Další oddíly:

1. dívčí Stránky 1. dívčího oddílu střediska Český lev Chomutov
5. skautský Stránky 5. chlapeckého oddílu střediska Český lev Chomutov
Salamandři Chomutov Družina Salamandrů Chomutov

Akce střediska:

Dálkový pochod Dálkový pochod Krušnohorské šlápoty
Noční výsadek Noční výsadek chomutovských skautů
Betlémský autobus Betlémský autobus - Betlémské světlo v Chomutově a Jirkově
Silvestrovský výšlap Silvestrovský výšlap na Kočičák

Pomáhají nám:

Statutární město Chomutov
 
Naše činnost je realizována za finanční podpory statutárního města Chomutova
 

Turistické značky

Pásové značky

V přírodě se s nimi setkáváme na každém kroku. Jsou ve čtyřech barvách - červené, žluté, modré a zelené. Každá barva má ale svůj význam. Červená jsou dálkové nebo hřebenové trasy, modrá – významnější trasy, zelená – místní trasy a žlutá značí krátké trasy, spojovací cesty a zkratky.
Značky, jimiž jsou označovány trasy pro pěší turistiku, jsou tzv. značky pásové, skládající ze tří vodorovných pásů. Barvu a náročnost značené trasy určuje středový pás značky. Nad a pod středovým pásem jsou umístěny bílé pásy o rozměrech 10 x 10 cm, jejichž úkolem je značku na dálku zviditelňovat.
V místech ostrého odbočení nebo v místech těžko přehledných, jsou pásové značky doplňovány šipkami, respektive pásovou značkou se směrovou šipkou. Pokud značenou trasu pro pěší v určitém místě protínají jiné značené trasy obdobného charakteru, probíhá značení tras na společném úseku souběžně.

Koncové značky

Na obou koncích cest značených pásovými či místními značkami a rovněž na konci významových odboček, je umístěna tzv. koncová značka. V současnosti tuto značku tvoří čtverec, v jehož středu je odpovídající barvou vyznačen středový bod. Dříve měla koncová značka tvar prstence. Díky pravidelné údržbě značených tras je však setkání s takovým značkovým vysloužilcem opravdovou raritou.

Významové odbočky

V zajímavých lokalitách se lze setkat s vyznačenými významovými odbočkami, které pěší turisty navádějí k zajímavým místům mimo hlavní značenou trasu. Pro vyznačení těchto krátkých a slepých odboček, vzdálených od hlavní trasy maximálně jeden kilometr, se užívají značky se speciálními symboly. Takto nás navede značka třeba je studánce, hradu či zřícenině, vrcholu nebo jiné zajímavosti.

Tabulky a směrovky

Všechny značené turistické trasy jsou na významnějších křižovatkách, v obcích a u zajímavých lokalit doplněny textovanými tabulkami a směrovkami. Z nich se turisté dozvědí název místa, případně místní zajímavost, která se k místu zastávky váže, místní nadmořskou výšku apod. Směrovky turisty informují o kilometrových vzdálenostech k dalším cílům na trase. – Zpravidla se jedná o třířádkový text, přičemž nejbližší místo je uvedeno na prvním řádku. Ve hrotech směrovek je vyznačen barevný symbol značené trasy. – U pásového značení příslušná barva, u významového značení symbol odbočky a u místního značení symbol místní značky.

Místní značení

V některých lokalitách používají tzv. místní značení. Při něm se nepoužívají pásové značky, ale úhlopříčně rozdělené čtverce, v nichž jeden trojúhelník je bílý a druhý má jednu ze čtyř barev odpovídajících náročnosti trasy. Trojúhelník naváděcí barvy je vždy vpravo nahoře. Místní značení se obvykle používá pro krátké okruhy. Zpravidla značí kratší vycházkové okružní trasy v blízkosti velkých měst, rekreačních nebo turistických středisek a kempinků.

Naučné stezky

Značená naučná stezka bývá vyznačena značkami tvořenými bílým čtvercem, který je protnut úhlopříčným zeleným pruhem z levého horního rohu do pravého dolního rohu. Značka může být doplněna oranžovým číslem stanoviště. Tentýž číselný odkaz je pak uváděn v tištěném průvodci naučné stezky. Přehled naučných stezek na území České republiky najdete v samostatné databázi Naučné stezky.
Značení stezky může být dále doplněno samostatně stojícími informačními tabulemi. Tyto tabule mají naučný charakter a formou vzdělávacích textů, fotografií a ilustrací poskytují turistům poznatky o přírodních, vlastivědných či historických zajímavostech v okolí. Vedle Klubu českých turistů (KČT) vyznačují tento typ stezek také organizace ochránců přírody, obce, různé zájmové a účelové organizace atd.
Vedle naučných stezek vybavených speciálním grafickým značením existuje však i řada naučných stezek, které jsou značeny běžnými pásovými nebo místními značkami a charakter naučných stezek jim dává pouze jejich vybavení informačními panely.
Jak tyto popsané značky vypadají, si můžete zobrazit (a případně i vytisknout) zde.