Další sekce:

Skautské weby:

Nadřízené složky:

Náš okres Stránky skautského okresu Chomutov
naše středisko Stránky skautského střediska Český lev Chomutov

Další oddíly:

1. dívčí Stránky 1. dívčího oddílu střediska Český lev Chomutov
5. skautský Stránky 5. chlapeckého oddílu střediska Český lev Chomutov
Salamandři Chomutov Družina Salamandrů Chomutov

Akce střediska:

Dálkový pochod Dálkový pochod Krušnohorské šlápoty
Noční výsadek Noční výsadek chomutovských skautů
Betlémský autobus Betlémský autobus - Betlémské světlo v Chomutově a Jirkově
Silvestrovský výšlap Silvestrovský výšlap na Kočičák

Pomáhají nám:

Statutární město Chomutov
 
Naše činnost je realizována za finanční podpory statutárního města Chomutova
 

Velmi podrobné informace pro rodiče

Zásadní informace je, že Skaut není žádný zájmový kroužek,, ale organizace, která soustavnou na sebe navazující činností dává do života spoustu důležitých věcí – učí vychovávat sama sebe, vzít život do svých rukou, rozhodovat se podle vlastního svědomí, umět odhadnout a ocenit své schopnosti a zároveň vidět smysl svého jednání.
Program jedné schůzky pak navazuje na druhou, po nich následuje výprava, která prověří, co jsme se naučili na schůzkách.
Děti se to učí různými způsoby – tábořením, turistikou, pobytem v přírodě, vařením na ohni v kotlíku, spaním pod širákem i pod stanem, dálkovými pochody, nočními výsadky, úklidem přírody, geocachingem a prací s GPS obecně, lakrosem, ale dobrá je i mapa a buzola, klíče na vysílání morseovky, uzlovačky, šifrovací klíče, vysílačky, polní telefony, stejně jako další moderní technologie dnešního světa.

Z toho důvodu je nutné dodržovat náš systém docházky: 1x týdně schůzka na cca 2 hodiny, 1x měsíčně výprava – buď jednodenní, nebo s přespáním (na těch je nutný spacák a karimatka). Tyto akce vedeme jako povinné, a kdo se jich neúčastní, neplní základní povinnost člena. Dále jsou akce celého střediska – různé závody, zájezd, Májová výprava, úklid Bezručáku, pochod Krušnohorské šlápoty, tradiční noční výsadek atd. Ty již povinné nejsou, ale hodnotí se účast. Závěrem skautského roku je letní tábor, na který se ale dostane jen 52 dětí – jsou to ti, kteří mají nejlepší účast. Tábor je čistě skautský a nejezdí na něj žádné „civilní“ děti.
U kluků je podmínka absolvování 1. třídy ZŠ, dále také to, že je aspoň trochu samostatný a umí respektovat autoritu. Potřeba je i relativně dobrý zdravotní stav – výpravy se konají pěšky a děti si nosí své věci v batohu, pořádáme i večerně noční akce (to prakticky i na každé výpravě s přespáním), jednou ročně je zmíněný noční výsadek, což je vlastně celonoční hra. Zvažte tedy, z da se Vaše dítě bude moci takových akcí účastnit.

Schůzky pro kluky nováčky budou ve středu od 16:00 do 18:00, klubovny máme v bývalé 9.ZŠ v Havlíčkově ulici 3675, nyní ZŠ Duhová cesta. Schůzky začnou ve středu 10.9.2014, kdy proběhne také 2. část náboru. Kluci budou rozděleni do 5. oddílu a do 3. oddílu.
 

Naše weby

Webové stránky střediska jsou http://ceskylev.junak-chomutov.cz, stránky Trojky (3. oddílu) jsou http://vlcata.junak-chomutov.cz, stránky 5. oddílu http://skauti-cv.wgz.cz.
Pro začátek je nejlepší sledovat stránky střediska, neplatí na nich t.č. jen rozpis schůzek, který se přepracovává.

První výprava pro nováčky

Na náboru si zapíšeme jen základní data, kluci si vyzkoušejí pár věcí a ten, kdo opravdu bude chtít se stát mladým skautem (tedy vlčetem), musí přijít na naší první výpravu pro letošní nováčky, která bude v sobotu 13.9.2014. Půjdeme do lesa, budeme hrát různé hry včetně pokladovky a k obědu uvaříme v kotlíku skautský buřtguláš. Zájemci si mohou opéct i špekáček. Výprava je povinná pro všechny budoucí vlčata, jelikož podle zkušenosti víme, že na první výpravě se teprve projeví charaktery a schopnosti dětí.
Byli bychom rádi, kdyby se této výpravy zúčastnili i rodiče nováčků, aby na vlastní oči viděli a na vlastní kůži zažili, jak to všechno organizujeme. Samozřejmě z povzdálí, o děti se budeme starat my.
Kdo na výpravě zdárně obstojí, bude se mu líbit a bude chtít pokračovat, dostane na místě hned přihlášku a později zdarma tzv. nováčkovský balíček s vlčáckou stezkou a několika dalšími materiály. Definitivní pokyny k výpravě sledujte prosím na webu střediska v sekci „naše akce“ - „akce budoucí“, budou zveřejněny po 7.9. 2014.
 

Nováčkovská zkouška

Dítě které nastoupí, začne plnit nováčkovskou zkoušku (dále jen NZ). Tím se lišíme od ostatních organizací a jejím účelem je děti naučit potřebné dovednosti a znalosti. Obvyklý termín splnění je tři měsíce po nástupu. Většinou se to podaří, kdo však NZ nesplní, obvykle odchází. (Stejně tak všichni naši vedoucí musí mít tzv. vůdcovskou zkoušku, která zaručuje základní schopnosti ke zdárnému vedení dětí – tím se také lišíme od ostatních, kde může vést prakticky každý plnoletý).
Náplň NZ se skládá ze dvou okruhů. První je dlouhodobý, hlavní důraz je kladen na účast na schůzkách, výpravách a akcích, dále sledujeme, jak se dítě sžívá s kolektivem, zda umí se svými kamarády spolupracovat a pomáhat jim. Musí umět poslouchat vedoucího i rádce. Další úkoly jsou vysvětlovány na jednotlivých schůzkách. Uveďme namátkový výčet (není kompletní): zná své datum narození a své bydliště, pamatuje si jména kluků ze své družiny, naučí se pokřik družiny, vlčácké heslo, zákon, pozdrav a slib. Naučí se vědět, co nosit na schůzku (a co naopak nenosit), pravidla, která jsou nutná dodržovat, dozví se něco o historii skautingu, o státní vlajce a pokusí se plnit dobré skutky.
Vše se samozřejmě děje formou her a soutěží a i těch dalších her bez výuky je také spousta.
Po splnění NZ může (a vlastně musí) dítě složit vlčácký (skautský) slib. To se děje vždy slavnostně a pokud možno u ohně v přírodě.
 

Kroj a příspěvky

Kroj si může každý koupit teoreticky již po přijetí do oddílu, ale vzhledem k tomu, že to je poměrně velká investice, doporučujeme nákup odložit až po nováčkovské či v závěru jejího plnění.
Členské příspěvky se platí za běžný kalendářní rok (ač skautský rok je shodný s rokem školním) a v letošním roce činily 800.- Kč. Doufáme, že se nám tuto částku podaří udržet i pro rok 2015, vše záleží na požadavcích našeho ústředí – velkou část totiž odvádíme nadřízeným složkám.
Pro zbytek roku 2014 (pro nováčky, kteří nastoupili v září) se platí 270.- Kč..

Výpravy

Výpravy (nikoliv vycházky nebo výlety – ačkoliv to de facto výlety jsou) vždy navazují na předchozí schůzky a jejich cílem je naučit a poznat něco nového. Jezdíme vlakem nebo autobusem, potom třeba 10 km pěšky, uvaříme na ohni oběd (někdy pečeme i steaky). Každý měsíc je jedna výprava, jednodenní – občas i vícedenní. Spíme v chatách i pod stany, někdy se přespává v klubovně. Během září bývá zveřejněn plán výprav na celý skautský rok.
Za výpravy se pochopitelně platí – platba je souhrnem jízdného, poplatku za ubytování a za nákup surovin na vaření. Pro úplnost – za výpravu platíme i my dospělí (což také není příliš obvyklé). Jsme rádi, když se výprav účastní i rodiče našich dětí.

Co nás čeká v nejbližší době

Po zahajovací výpravě nás čeká v sobotu 20. září dálkový pochod Krušnohorské šlápoty, který pořádá naše středisko. Děti se mohou zúčastnit buď s oddílem, nebo jít sami se svou rodinou. Pro nováčky je plánována trasa 13 km. Odkaz na stránky pochodu je http://pochod.junak-chomutov.cz. Další akcí bude noční výsadek 11. – 12 října 2014. Výsadek je noční akce, kdy nás rozváží autobus po krajině, jednotlivé skupinky jsou vysazovány v terénu (pochopitelně i s vedoucím) a musí podle indicií dojít do cíle – místa noclehu. Začíná se obvykle v 19:00. Stránky výsadku jsou http://vysadek.junak-chomutov.cz. Tady je možné se účastnit jen se svým oddílem, i když účast rodičů samozřejmě také vítáme.

Kontakty

Veškeré kontakty na vedení střediska, na vedoucí oddílů i družin najdete na těchto stránkách, jsou tam uvedeny telefony i mailové adresy.
Neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Vůdcem chomutovského skautského střediska a tím pádem statutárním zástupcem je Zbyněk Nejezchleba – Boiler, tel. 777 900 813, mail zbynek.nejezchleba(zavináč)kpzet.cz.

Na závěr

Pokud začne Vaše dítě do skauta opravdu chodit, seznámíme Vás s naším systémem bodování a pomůžeme Vám s výběrem či nákupem potřebné výstroje a vybavení.
A na závěr, všichni naši vedoucí skautují ve svém volném čase a zdarma, leckdy na úkor svých vlastních rodin a koníčků. Pokud budete mít zájem nám pomoci, rádi Vás uvítáme ve svých řadách, je nás málo!

Verze pro tisk je zde.